ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ)

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΑΦΜ 135055849

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΑ 23

ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΗΛ 2645102166

Email blackroselefkada@outlook.com

Web www.blackroselefkada.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ –

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

O ιστότοπος BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων – είδη δώρων της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και τον διακριτικό τίτλο «BLACK ROSE». Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του  BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

 

Κάθε επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) με ΑΦΜ: 135055849 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 137300143000, θεωρείται ότι συναινεί,  αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα  BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

 

Συνεπώς ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

 

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές καθότι το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του διαδικτυακού του τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) από τον επισκέπτη / χρήστη ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές/τροποποιήσεις έχουν επέλθει σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του επισκέπτη/χρήστη των όρων αυτών.

 

 

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ), συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, των σημάτων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site (πλην των διακριτικών τίτλων, των σημάτων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, κειμένων που ανήκουν στους προμηθευτές μας) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επανέκδοσης, φόρτωσης, ανακοίνωσης, διάδοσης ή μετάδοσης ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

Περιορισμός ευθύνης

BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

Η ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών κλπ της ιστοσελίδας  BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, με νώση των όρων του παρόντος και αποδοχή αυτών.

Η ιστοδελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια κλπ), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος/ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία διάθεσης προϊόντων και παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον, η ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης η ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη και δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της παρούσης ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους ενώ το κόστος των των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ). Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων ή/και τα μέλη των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις συναλλαγές του επισκέπτη/χρήστη το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) αφενός παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών αφετέρου δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών (και πρώτων υλών) που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

και ανάρτηση φωτογραφιών από επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των και σελίδων των υπηρεσιών και του blog της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δηλώνει ρητα με το παρόν και εγγυάται ότι είναι ο ίδιος δημιουργός και έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί κάθε αναρτώμενης φωτογραφίας που ανεβάζει στο site/blog για την συμμετοχή του σε διαγωνισμό ή ότι έχει εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί της κάθε αναρτώμενης φωτογραφίας.

Δηλώνει επίσης ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και Ευρωπαικούς Κανονισμούς κλπ στις φωτογραφίες δεν απεικονίζονται ανήλικοι κάτω των 14 ετών και ότι έχει λάβει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση όλων των τυχόν απεικονιζόμενων (πρόσωπα, ζώα, τοποθεσίες κλπ) που τυχόν απεικονίζονται σε αυτά για την παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων τους στην έκταση που απαιτείται για τις ανάγκες της παρούσας. Ότι σε κάθε περίπτωση είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της Ατομικής Επιχείρησης BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω εγγυήσεών του, αναλαμβάνει δε κατ’ αποκλειστικότητα οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την συμμετοχή του ή εξ αφορμής αυτής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων σε σχέση με δικαιώματα επί της φωτογραφίας/των φωτογραφιών, δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας κ.λπ.). Ότι κάθε υποψηφιότητα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της.

Ο επισκέπτης / χρήστης των και σελίδων των υπηρεσιών και του blog της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δηλώνει ότι παραχωρεί στην ατομική επιχείρηση BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) το δικαίωμα δημοσίευσης- έκθεσης – εκτύπωσης σε φωτογραφικό άλμπουμ των φωτογραφιών του για κάθε σκοπό συμπεριλαμβανομένου και για τη προβολή και προώθηση του blog με τον όρο της αναφοράς του ονόματός του, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, Κάθε επισκέπτης / χρήστης των σελίdων, των υπηρεσιών και του blog BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) είναι απόλυτα υπεύθυνο για το περιεχόμενο κάθε φωτογραφίας που αναρτά.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites και προς την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία ενδέχεται να παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ατομική επιχείρηση BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αναφορικά με τους “Δεσμούς” (Links) προς την ιστοσελίδα του  BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) αυτοί επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters – ενημερωτικά δελτία τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Παροχή και χρήση e-mail

Για την διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και προς το τελευταίο εφαρμόζονται οι όροι του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο επισκέπτης / χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια υποβάλλει – δηλώνει ένα όνομα και ένα κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και προς αυτό είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και σε καμία περίπτωση το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Συνομιλίες

Το  BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη / χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες/χρήστες του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι πληροφορίες που συλλέγει το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, φορέα ή πρόσωπο, που δεν συνεργάζεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Κάθε διεκπαιρέωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ). Σε κάθε περίπτωση η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και τους υπαλλήλους του για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ).

 

Τα δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη που συλλέγει το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) είναι:

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του  ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Δικτύου.

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ – Τηλέφωνο – Πόλη – Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους.

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών /συνδρομών του Δικτύου χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Δήλωση Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής, στο πλαίσιο της επίσκεψης της ιστοσελίδας του BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ή/και αγοράς εκ μέρους μου προϊόντων από την άνω ιστοσελίδα και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) για τον σκοπό αυτό.

Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα  ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς (BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ):Υπεύθυνη κ. Ιατροπούλου Ξανθή, ΤΗΛ:2645 102166, EMAIL: blackroselefkada@outlook.com) .

Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.

Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τον εμένα ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ι. Μελά 23, 31100 Λευκάδα
Τηλ.: (+30) 2645 102166
Email: blackroselefkada@outlook.com

 

Αναφορικά με τους «Δεσμούς» ή Links προς προς άλλα websites το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αυτό για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Αναφορικά με τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) δια του παρόντος σας ενημερώνει για τα εξής:

  1. Διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  2. Διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  3. Ανήλικοι επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
  4. Η επεξεργασία των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει γίνεται από το BLACK ROSE (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) μόνο για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.